Midt-Norge og Nordvestlandet

Priseksempler

Pris pr kWh med dagens innkjøpspris, 24,93 øre/kWh.

Årsforbruk
Fastbeløp
Påslag
Din snittpris
Årsforbruk
10000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
4,79 øre/kWh
Din snittpris
32,12 øre/kWh
Årsforbruk
20000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
4,79 øre/kWh
Din snittpris
30,92 øre/kWh
Årsforbruk
30000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
4,79 øre/kWh
Din snittpris
30,52 øre/kWh

Påslaget inkluderer kostnader i forbindelse med kjøp av lovpålagte elsertifikater. Prisene er eks. mva.

Dagens gjennomsnittspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh