Om Orkdal Energi

orkanger strøm foto arnfinn sæthre

Om konsernet Orkdal Energi

Et naturlig valg for innbyggere, bedrifter og hytteeiere

Orkdal Energi setter lokalsamfunnet i sentrum for vår virksomhet, og vi ønsker å bidra til at Orkdal skal være et godt sted å være. Den store forskjellen mellom oss og andre strømleverandører er at vi bryr oss om det samfunnet vi er en del av. Vi eies av Orkdal kommune, det vil si deg og meg. Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen her. I tillegg til å selge strøm, har vi ansvaret for strømnettet til strømbrukere i store deler av Orkdal, eier to vannkraftverk og forsyner Orkanger med miljøvennlig fjernvarme. Vi støtter lag og foreninger med spesiell vekt på aktiviteter for barn og unge i Orkdal. Her skal det være trygt og godt å vokse opp. Vårt strømnett drives effektivt, er blant de mest driftssikre i Norge, og vi har en like lav nettleie som i de store byene.

Vi har solgt strøm i Orkdal i over 100 år og er en garantist for en trygg og stabil strømleveranse. Vil du lese om vår 100-årige historie, så ta kontakt, så får du vår jubileumsbok gratis så lenge lageret rekker. Du kan også se jubileumsfilmen vår her.

Se siste årsberetning til Orkdal Energi