Leveringsvilkår privat

Oppdatert 1. september 2017

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbruke­rombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. I tillegg gjelder følgende spesialvilkår for strømavtalene:

 

Innkjøpspris

Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser i Orkdal Energis nettområde. I øvrige nettområder avregnes kunden etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer våre innkjøpskostnader, et månedlig fast kronebeløp, kostnader til kjøp av lovpålagte elsertifikater samt offentlige avgifter. Avtalen kan sies opp med 14 dagers varsel.

 

Fastpris

Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny fastprisavtale, vil kunden få levert strømavtale "Innkjøpspris". Det påløper et gebyr på minimum kr 500,- dersom avtalen sies opp før kontraktstiden er over.

 

TryggPris

Kunden avregnes etter Orkdal Energis innkjøpspris med prisgaranti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye priser. For TryggPris kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. Orkdal Energi vil før perioden utløper informere om eventuelle endringer av pristak på Orkdal Energi sine internettsider og/eller via SMS/e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. For oppdaterte priser, se Orkdal Energis internettside. Avtalen har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.

 

Orkland Innkjøpspris

Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser i Orkdal Energis nettområde. I øvrige nettområder avregnes kunden etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer våre innkjøpskostnader, et månedlig fast kronebeløp, kostnader til kjøp av lovpålagte elsertifikater samt offentlige avgifter. Avtalen er bindende i 6 mnd. Det påløper et gebyr dersom avtalen sies opp før kontraktstiden er over.

 

Bestilling og flytting

Ved bestilling av strøm gir kunden Orkdal Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er personlig. Ved flytting vil kunden få overført avtalen til ny adresse, med mindre kunden sier opp avtalen.

 

Faktura

I Orkdal Energis nettområder faktureres strøm og nett samlet hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Dersom kunden ønsker faktura på papirformat, tilkommer et gebyr for dette, for tiden kr 39,- pr faktura. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser.

 

Personvern og bruk av informasjon

Vi anser personlig informasjon som navn, adr.,e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

 

Leveringsvilkårene kan endres med 14 dagers varsel på våre internettsider eller på annen egnet måte.