Har du utbyggelsesplaner?

Har du utbyggelsesplaner?

Byen Orkanger er inne i en rivende sentrumsutvikling. Med fortetting og nye nærings- og boligbygg. Fjernvarme er en sentral del av energiforsyningen til bygg langs eksisterende fjernvarmenett. Ønsker du som utbygger mer informasjon ta kontakt med kundeservice.

 

Pågående & planlagte prosjekter

  • Leilighetsbygg Orkdal Sparebank
  • Remegården
  • Rostad Møbler, Møbelringen
  • Statens Hus
  • Blåsmotomta
  • Fredriksbo