Hva er fornybar energi?

Verden behøver fornybar energi for å møte trusselen om store klimaendringer.

Det legges derfor stor innsats i utvikling av ny energiproduksjon basert blant annet på sol, vind og bølger. Vi forventer stor vekst innen disse områdene de kommende årene. Her i Trøndelag er det for tiden mye fokus på vindkraftutbygging på Fosen, men det må ikke glemmes at vannkraften vår også er fornybar.

I Orkdal produseres strøm i flere vannkraftverk, og noen få av våre kunder at varslet at de ønsker å produsere strøm til eget bruk ved hjelp av solcellepaneler på taket og samtidig selge overskuddsstrøm via strømnettet.

Det mange kanskje ikke tenker på er at også fjernvarmen på Orkanger regnes som tilnærmet 100 % fornybar. Fjernvarmen vår er basert på spillvarme, energi som ellers ikke ville blitt utnyttet. På denne måten reduseres samfunnets totale bruk av energiressurser.

Samtidig bidrar fjernvarmen til å redusere klimautslipp fra for eksempel fyringsolje. I tillegg gir fjernvarme bedre luftkvalitet i Orkanger by.